Angdatingdaan tv video Sex chat without registet

Guided by this scriptural principle, the church's registered name contains descriptive words "ang mga kaanib" in Tagalog or "members" in English to emphasize the group's association today, as "members" of the "Church of God" that is already established long time ago and was written in the Bible.

On April 25, 1980, in compliance with government regulations, Eliseo Soriano registered the group with the Securities and Exchange Commission (SEC) as Ang Mga Kaanib sa Iglesia ng Dios Kay Kristo Hesus, Haligi at Saligan ng Katotohan, sa Bansang Pilipinas (English: Members of the Church of God in Christ Jesus, Pillar and Ground of Truth in the Philippines).

Members Church of God International believes that the Almighty God, the Father sent his begotten Son, Jesus Christ, instrumental in the establishment of the "Church of God", first planted in Jerusalem and preached by the apostles.

They believe that Gentile nations, including the Philippines, are partakers of the promise of eternal life, through belief in Jesus Christ and the gospel and are not authorized by God to establish their own church, but mere members associated with the same "body" or the church written in the gospel by accepting it and executing the doctrines written by the apostles.

At matutunan ng mga tao yung mga maling gawa nila sa mga sa kani-kanilang mga relihiyon.

Naku ang pagkakaiba po ni Kapatid na Eli eh napakalaki po!

Sabi ko, ‘mapanood nga ito, nagsasalita siya ng mga talata sa Biblia.’ Nung time na yon nakatira ako s Cavite.

That’s the time na nagstart ako na mapanood ko siya minsan, na para bang nasiyahan ako ng panonood lagi sa kaniya.

angdatingdaan tv video-88angdatingdaan tv video-18

Palipat-lipat ako ng channel, then at that time na napanood ko siya.Eli talagang na ano ko kung ano talagang totoong utos na iniuutos ang Dios.Sa kaniya ko lang talaga na ano yon sa dami ng napagdaanan kong inattenand ko kung saan saan. Dahil don sa ibang mangangaral, matagal na kong umaatttend halos wala akong natutunan eh. Eli lang makinig ka ng isang linggo ang dami mo ng alam, sigurado yon.Natuto akong ano eh, magpakumbaba para bang tinuruan niya ako, lalung-lalo na sa Doktrina niya, naituro niya lahat sa akin ang ano eh, kung papaano baguhin talaga ang puso mo kung papaano lilinisin, talagang ano, iba.Nagpapasalamat ako sa Dios, unang una nga sa Dios eh no, tsaka na rin kay Bro.Eli, siya ang naging tulay talaga eh na mapunta ako dito, para makilala ko ang totoo.Para kay Kapatid na Eli Soriano, at kay Kapatid na Daniel Razon, sana’y ipagpatuloy ninyo ang magandang Gawa at ahh makapagsalba pa kayo ng maraming kaluluwa. Shirley Morales (Former Catholic Member): Ah, bale ang masasabi ko sa dati kong buhay yung para bang magulo, may kulang, at siguro ano sa mga natutunan ko ngaun parang narealize ko na napakarami palang mali at masama sa mata ng Panginoon.Ang pangunahing dahil ng pagpapasalamat ng Bayan ng Dios ay ang mga katwirang patuloy Niyang pinabubukal sa Kaniyang Bayan sa pamamagitan ng dalawang lalaking Kaniyang isinugo sa mga huling kapanahunang ito. Daniel Razon: Naiintindihan natin na may Dios na siyang gumagawa sa ating mga buhay.Na nagiging dahilan kung bakit naman tayo nakapagpapatuloy ng ating mga paglilingkod.Lagi ko siyang pinapanood tuwing may ano siya sa TV. Eli masasabi kong parang ano siya eh, binigyan ng Espiritu ng Dios eh na ano talaga eh, makapagturo at makapang-akit ng ano eh mga kaluluwa eh.Talagang sa lahat ng mangangaral na nakilala ko at napakinggan ko, naiiba talaga si Bro. Talagang maski sa magulang ko, sa mga kapatid ko, ‘sinasabi ko subukan niyong makinig at subukan niyong manood para malaman ninyo kung ano ang totoo’, kasi sa pakikinig ko kay Bro.

332 comments

  1. Watch the 24-hour broadcast of The Old Path Ang Dating Daan, the flagship broadcast program of Members Church of God International, using MCGI Broadcast App. This app aims to provide a 24/7 programming of The Old Path broadcast in the following language formats English, Portuguese, Spanish and Tagalog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*